giảng viên Viet S Voice xuân nghi

GV Xuân Nghi

  • Á quân The Voice 2012
  • Hiện là ca sĩ của các phòng trà trong thành phố.
  • Kinh nghiệm biểu diễn tại các phòng trà, sân khấu lớn, event,…