Giảng viên Vietsvoice Kha Ly

GV – Ths Kha Ly

Thạc sĩ Biểu diễn Thanh nhạc – Thành viên Hội đồng Cố vấn Chuyên môn Viet S Voice

Kinh nghiệm giảng dạy :
– Giảng viên Thanh nhạc  – Khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP.HCM
– Giảng viên khoa Âm nhạc Trường Cao Đẳng sư phạm Trung Ương 3 TP.HCM
– Kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm tại Nhà văn hóa Thanh Niên và Nhà văn hóa các quận nội thành TP.HCM