GV Viet S Voice Hoàng Nghĩa

GV Hoàng Nghĩa

Sở trường: Rock, Pop Rock

Kinh nghiệm biểu diễn: Từ 2007 – Nay

Ca sĩ chính cho các ban nhạc:

1. StreeHarder
2. StickItTuDaMan
3. Prophecy
4. Kamejoko

Diễn hàng tuần tại:

1. Acoustic Bar
2. Rock Fan Club (aka RFC)
3. Van’s Unforgettable (aka KC club)
4. Woodstock Bar

Các Show khác đã tham gia:

1. CLEAR MEN SHOW @ QK7 stadium
2. LIVE FREE @Hard Rock Cafe
3. VIETNAM BARCADI LEGACY COCKTAIL COMPETITION FINALE @
InterContinental Hotel Saigon
4. MINI SHOW THANH THAO @ Van’s Unforgettable
5. “THE WINNER IS” FINALE – TV Show
6. SUPER CAR COLLECTION PARTY II @ Jet’s Studio, Phnom Penh,
Cambodia