Học Phí & Chương Trình Học
Tên chương trìnhProgramThời lượng/khóa
Months/course
Chương trình Ứng dụng Cơ bản: Thanh nhạc Sing Out Loud (S.O.L) – Fast Track Program: Sing Out Loud
Thanh nhạc Biểu Diễn Ứng Dụng – Sing Out Loud 1 (S.O.L 1)Applied Performance Vocal – Sing Out Loud (S.O.L)~2 tháng
Thanh nhạc Chuyên Sâu – Academic Program
Thanh nhạc – sơ cấpVocal Basic3 tháng
Thanh nhạc – trung cấp 1Vocal Intermediate 16 tháng
Thanh nhạc – trung cấp 2Vocal Intermediate 26 tháng
Thanh nhạc – cao cấpAdvanced Vocal6 tháng
Thanh nhạc cho trẻ em (5-10 tuổi) – Vocal for Kids (6-10 yrs old)
Thanh nhạc cơ bảnVocal for Kids Basic6 tháng
Thanh nhạc – trung cấp 1Vocal for Kids Intermediate 19 tháng
Thanh nhạc – trung cấp 2Vocal for Kids Intermediate 29 tháng
Thanh nhạc – cao cấpVocal for Kids Advance6 tháng
Lịch Khai Giảng Các Lớp
Chương trìnhNgày HọcThời Gian HọcCơ sở Q1Cơ sở Q7
Thanh nhạc Biểu Diễn Ứng Dụng – Sing Out Loud (S.O.L)
T2-T409:00nhận 3 học viên
T3-T509:00nhận 1 học viên
T3-T519:30nhận 1 học viên
T4-T618:30nhận 4 học viên
T7-CN10:00nhận 2 học viên
T7-CN19:30nhận 3 học viên

Không tìm được giờ học phù hợp? Hãy đăng ký thông tin bằng click nútTôi Đăng Kýđể được các Tư vấn viên cập nhật lịch học mới nhất!!!

Chương trìnhNgày HọcThời Gian HọcSố chỗ trống còn lại
T3-T59:30còn chỗ! GIỜ VÀNG ƯU ĐÃI !!!
T3-T518:00còn chỗ!
T3-T519:30hết chỗ
T4-T617:30còn chỗ!
T4-T619:30đã đầy
T7-CN10:00còn chỗ!
T7-CN17:15đã đầy
T7-CN18:30đã đầy
T3-T509:00còn chỗ!
T4-T609:00còn chỗ!

Không tìm được giờ học phù hợp? Hãy đăng ký thông tin bằng click nútTôi Đăng Kýđể được các Tư vấn viên cập nhật lịch học mới nhất!!!

Chương trìnhNgày HọcThời Gian HọcCơ sở Quận 1Cơ sở Quận 7
T3-T517:30Còn chỗ!! 
T7-CN09:00 Còn chỗ

Không tìm được giờ học phù hợp? Hãy đăng ký thông tin bằng click nútTôi Đăng Kýđể được các Tư vấn viên cập nhật lịch học mới nhất!!!

Đăng ký ngay hôm nay để HÁT TỰ TIN HƠN, HAY HƠN VÀ ẤN TƯỢNG HƠN!