Con mình 7 tuổi, mình thấy nhiều bạn bè đồng trang lứa của cháu được cho đi học thanh nhạc vào mùa hè. Liệu con mình 7 tuổi có thể học thanh nhạc được không? Vậy có quá sớm để học không?

(mr.nguyentienthanh-soap@…)

Viet S Voice: 

Xin chào,

Bé 7 tuổi hoàn toàn phù hợp theo học các lớp thanh nhạc vì đây là giai đoạn não bộ trẻ đang hoàn thiện. Học thanh nhạc sớm, không chỉ giúp trẻ em rèn luyện năng khiếu nghệ thuật mà còn giúp trẻ thông minh, sáng tạo hơn và tăng cường khả năng giao tiếp, sự tự tin.

<span data-sheets-value="[null,2,"Xin ch\u00e0o anh,\nB\u00e9 7 tu\u1ed5i ho\u00e0n to\u00e0n ph\u00f9 h\u1ee3p theo h\u1ecdc c\u00e1c l\u1edbp thanh nh\u1ea1c v\u00ec \u0111\u00e2y l\u00e0 giai \u0111o\u1ea1n n\u00e3o b\u1ed9 tr\u1ebb \u0111ang ho\u00e0n thi\u1ec7n. H\u1ecdc thanh nh\u1ea1c s\u1edbm, kh\u00f4ng ch\u1ec9 gi\u00fap tr\u1ebb em r\u00e8n luy\u1ec7n n\u0103ng khi\u1ebfu ngh\u1ec7 thu\u1eadt m\u00e0 c\u00f2n gi\u00fap tr\u1ebb th\u00f4ng minh, s\u00e1ng t\u1ea1o h\u01a1n v\u00e0 t\u0103ng c\u01b0\u1eddng kh\u1ea3 n\u0103ng giao ti\u1ebfp, s\u1ef1 t\u1ef1 tin 80 mg prozac. \nTh\u00e2n \u00e1i, "]” data-sheets-userformat=”[null,null,897,[null,0],null,null,null,null,null,null,1,4,0]”>Thân ái,

72